Představivost je důležitější než vědomosti. A.Einstein